א ר כ י נ ו ל


Archi  -  ( יוונית )   מהדרגה הגבוהה ביותר
Nool   -  ( עברית ) מכשיר אריגהתנועה לעשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים ומעצימיםחזון


להרבות בעולם מקומות קהילתיים עוצמתיים ובכך לעשות את העולם מקום טוב יותר.

לבנות ולהבנות - להוביל ולקיים, ללמוד ולרפא - דרך עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים.מטרות


לטפח פרקטיקת עשיית מקום המבוססת על השתתפות, שותפות, שיתוף ידע ושיתוף פעולה.


להוביל חלופה מתקדמת ומעוררת השראה לדרך בה אנו מעצבים את המציאות - המרחבית ~ חברתית ~ תרבותית - שלנו,

שתתמודד עם אתגרים בסביבה הבנויה בדרכים יצירתיות ומקדמות שלום.


לבנות שדה משותף ולקיים בית חם כמו גם מקום מפגש בטוח ותומך - ליזמים ומתכננים, פעילים ומעצבים, לקהילות, למקומות ולגופים -

לעיסוק במחקר, במשחק ובעשייה ממוקדים במקומות קהילתיים עוצמתיים ומקיימים.


לפתח קהילה ותרבות המושתתות על פתיחות, שקיפות, כנות, הוגנות, אמון, שיווין הזדמנויות, ריבוי, מגוון, מעורבות, השתתפות, הדדיות,

סובלנות, קהילתיות, אחריות, שיתוף פעולה וקיימות.פרויקטי ליבה  • מדריך - למקומות קהילתיים עוצמתיים  • מחזור – פורמט משחק מציאות רציני (serious reality game format)  • סטודיו - יוצא מגדר הרגיל, לעבודה אישית ומשותפת ולחקירת וטיפוח האיך והמה:
               עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים מתוך כוונה, נוכחות ואהבה.