חברות בארכינול

היא נכונות להשתתף בתנועה לקיימות דרך עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים.

 

חברי/ות ארכינול מוזמנים/ות להשתתף בפרויקטים בשדה הארכינולי, להשתתף במפגשים ובפעילויות,
ולהשתמש ולבנות את גוף הידע המשותף של ארכינול.

חברי/ות ארכינול נהנים/ות מעלות מופחתת בהשתתפות בפעילויות.


לפרטים נוספים נא ליצור קשר עם מני רוזנברג  במייל meni@archinool.orgפעילויות עבר

סדנת עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים, מצפה רמון, 2011

סדנת עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים, יפו 2011