שותפים/ות

מחוייבים/ות לקידום ומימוש חזון ארכינולארכינול מתפתחת כעסק חברתי וכנחלת כלל בבעלות קהילתית.

המבנה הארגוני/התאגדותי נמצא בתהליך עשייה משותפת ובכוונתינו לאפשר בעלות משותפת החל מאפריל 2012. 

השותפים/ות הם/ן חברי/ות ארכינול אשר רכשו לפחות מניה אחת.בינתיים, מתחילים בהתחלה... הצעד הראשון הוא להצטרף כחבר בארכינול ולהתחיל לשחקמחזיקי/ות תפקידים


אחראי/ת קהילה

אחראי/ת פרויקטים

אחראי/ת פיתוח גוף  הידע

אחראי/ת עיצוב

אחראי/ת מחקר

אחראי/ת פיתוח עסקי

אחראי/ת שיווק

אחראי/ת כספים


יפים/ות, אמיצים/ות, מוכשרים/ות, יכולים/ות, אמיתיים/ות, 

מדהימים/ות, חדים/ות, רכים/ות, רציניים/ות, מצחיקים/ות


מחויבים/ות לפחות ליום בשבוע

ומוכנים להשקיע בתמורה לגמול בקרמה ובמניות


נא ליצור קשר
פרוייקטים

נכונים, משמעותיים, מוצלחים


נא ליצור קשר