למה להשתתף בארכינול?


ארכינול קיימת ופועלת לעשות את העולם למקום טוב יותר, דרך עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים.

ארכינול היא מקום קהילתי עוצמתי ומעצים כמו גם קהילה ותרבות ב-'לב פתוח' (open source) שבהן באמת אפשר להשתתף ולהשפיע.

ארכינול היא עשייה משותפת - הזדמנות לעבוד, לחקור ביחד, ולפעול עם אנשים המחוייבים לדרך זו ופועלים לקדמה הלכה למעשה.

ארכינול היא הזמנה לשותפות בפיתוח ובקידום של שדה ידע ופעילות חדשני ומשמעותי.

ארכינול היא הזדמנות לבעלות משותפת בעסק טוב, כי עשייה משותפת היא הדור הבא של פרקטיקות עשיית מקום. 

ארכינול מתנהלת ומתפתחת באופן ארכינולי - היא כיף!

 אנו מתרגשים ומזמינים אותך להשתתף
חברות בארכינול

היא נכונות להשתתף בתנועה לקיימות דרך עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים.

 

חברי/ות ארכינול מוזמנים/ות להשתתף בפרויקטים בשדה הארכינולי, להשתתף במפגשים ובפעילויות, ולהשתמש ולבנות את גוף הידע המשותף של ארכינול.

חברי/ות ארכינול נהנים/ות מעלות מופחתת בהשתתפות בפעילויות.


 כיצד הופכים להיות חבר?

1.      הגשת טופס הצטרפות כחבר/ה.

2.      תרומה עבור דמי חברות שנתיים (דאנא) ל ה צ ט ר פ ו ת