פופ-אפ סטודיו ארכינול

 

אב-טיפוס לפעולה קהילתית יצירתית
בדרך למרכז עוצמתי לקיימות מקומית

עת להשתתפות ושותפות בעשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים;

מרחבים ממשיים של משמעות ושייכות;
חללים בטוחים ללמידה ולהתהוות;
בתי גידול ליצירתיות, שיתופי פעולה וחדשנות;
נקודות מינוף לקיימות.

 

עת לבנות ולהבנות


  

סטודיו ארכינול

מה קורה כאשר אנו באים יחדיו באמת ונוכחים בתשוקה
להפגש ולעסוק במה שבאמת מהותי לנו ובשיחות משמעותיות על מה שבאמת יקר ואכפת לנו?
איך איכות האינטרקציה, הקשר וההדהוד משפיעה ומשרתת אז את כוונתנו הגבוהה -
לשפר את איכות חיינו בסביבה הבנויה ולעשותה רקמה חיה ובת קיימא שאליה אנו מחוברים עמוקות?


סטודיו ארכינול הוא טיפוס ייחודי ונסיוני של סטודיו: מקום קהילתי יצירתי שעוצמתו נובעת מהשתתפות, תקשורת ועשייה משותפת.
זהו מרחב של היוצא מן הרגיל; שבו האיכות של איך אנו באים יחדיו כבני אדם או במילים אחרות האדריכלות החברתית שלנו
משנה באופן משמעותי את האיכות של מה שאנו יוצרים ביחד, שם בחוץ, באדריכלות הפיזית שלנו.

בסטודיו ארכינול עובדים עם ה-'כאורדיק' ( chaordic ), המרחב היצירתי שבין כאוס וסדר, שבין המתוזמר והמתנגן.
איך? אנו משתיתים את המבנה המזערי-מיטבי שמאפשר לפגוש אחד את השניה במלוא המגוון שאנו
כדי לאפשר למה שאנחנו עדיין לא יודעים להציג את עצמו.. ועם הבינה המשותפת (
collective intelligence ) הזו  אנחנו עובדים:
ליצור, להחליט, לבנות, להיות, להמתין, לשחק, להתקדם...פופ-אפ [שם עיר]

בחודש ____________ אנו מציעים ומתכוונים לפתוח סטודיו ארכינול ב________.

הסטודיו ימוקם במרכז העיר ויהיה הבית לקהילה של תושבים, פעילים, אמנים, בעלי עסקים, ועדים וארגונים
שמתעסקים ומתעניינים בתחומי קהילה, עשיית מקום וקיימות;
ה
מקום למפגשים, אינטרקציות, שיחות, התארגנויות ושיתופי פעולה יוצאים מן הרגיל !

בסטודיו יהיו מרחב משותף לעבודה ( co-working ) וחללים לפגישות ולפעילויות. בליבו יפעל בר קפה.
הפעילות במקום תתארגן בהתאם לתכנים ולכוונות שיביאו הבאים –
מצגות, דיונים, סרטים, הכשרות, סדנאות, הופעות,
קבוצות קריאה, ימי עבודה משותפת ועוד..
בנוסף נציע פרקטיקות מגוונות כגון מרחב פתוח, קפה ידע, מעגלי הקשבה ושיחה,
חקר מוקיר ועוד.. אשר יעניקו מסגרת וכלים ויאפשרו התנסות, לימוד ובניית כישורים באיך של עשייה משותפת.

במהלך תקופת הפופ-אפ נקיים ארוע un-conference בנושא קיימות
וסדנא בנושא אומנות העשייה המשותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים.
לקראת סיום התקופה נקיים תערוכה שתהיה התוצאה והביטוי של הרעיונות, היחסים, התגליות והעבודות שהפקנו יחדיו.

אנו משוכנעים שסטודיו זה יכול להיות אירוע מחולל ומכונן במרחב ה______ בכלל,
ובדרך למרכז עוצמתי לקיימות מקומית בפרט - כפרוייקט מרכזי בסטודיו, שיפותח ויתפתח בהשתתפות ושותפות הקהילה.  

הצעה זו לפופ-אפ מתווה מהלך ראשון ותחום בזמן שמאפשר ניסוי משמעותי של פעולה עירונית חדשנית
בהשקעה נמוכה יחסית ומבלי לדרוש או לצפות מאנשים התחייבות  תובענית מדי. המהלכים הבאים יתהוו ויתפתחו...

 


צוות

על ה-'אירוח' במקום ( hosting ), אשר ישתית את המבנה המזערי-מיטבי שיאפשר נוכחות ונועם,
כמו גם מפגשים מפתיעים, מפרים ועוצמתיים, יהיה אמון צוות הסטודיו.
חברי/ות הצוות יבחרו בהמשך לקול קורא והזמנה פתוחה להשתתפות
וייפגשו בקביעות החל מ_______ בכדי להנהיג את התפתחות הפרוייקט ובכדי לבנות ולפתח כישורים ויכולות. מתווה כללי


...                קול קורא

...                תחילת עבודת צוות 

...                אירוע תכנון משותף של הסטודיו  

...                פתיחה חגיגית!

...                סגירה חגיגית!

....            הזמנה למהלך הבא...

 


הזדמנויות

.       להקים בית זמני בדרך לעשייה משותפת של מרכז קהילתי עוצמתי לקיימות ב_________.

.          להזמין ולהתכנס לשיחות ואינטרקציות משמעותיות תוך שימוש במגוון שיטות וטכנולוגיות חברתיות
      כמו  "the Art of Hosting Conversations that Matter".

.          ליצור מקום מזמין ובטוח ללמידה, להתהוות ולהפתעה ממה שאנו חשים ועושים ביחד.

.          להעמיק את כישורינו, כיחידים וכקהילה, ולבנות את יכולותינו לטפח את הפרקטיקות הפנימיות ואת הבינה המשותפת שלנו
      בכדי להשפיע באופן חיובי ואמיתי על עולמינו החיצוני ולעצב טוב יותר את המציאות והסביבה הבנויה שלנו.

.          לטפח את התרבות והמנהיגות המקומית לקיימות ב_______. 

.          לקיים פיילוט לסטודיו ארכינול כסוג של פעולה עירונית יצירתית ו/או תנועה לקיימות.

 


שותפות יצירתית בין קהילה ועירייה

סטודיו ארכינול מתווה דרך חדשנית ליצירת ערך - תרבותי, חברתי, סביבתי וכלכלי - לקהילה.

הפרוייקט מבוסס על השתתפות, שותפות והובלה של הקהילה המקומית ב___________. 
העירייה מוזמנת ומשתתפת כשותף המשמעותי באמצעות נציגות מחוייבת, השתתפות פעילה של מגוון הגורמים הרלוונטים,
תמיכה וסיוע הקפיים ומימון של חלק מהעלויות.

 

עיקר ההון לקיום הפרוייקט הוא קהילתי, ומגוייס בדרך של 'שותפות' ו-'חברות':

 


'שותפות' בסטודיו

השותפים/ות הם/ן בעלי/ות 'מניות' בפרויקט. הם/ן משתתפים/ות בעיצוב ובניהול הסטודיו באמצעות זכות הצבעה,
ונהנים/ות מהסיפוק והכבוד שבבעלות על הפרוייקט ומעלות מופחתת בהשתתפות ובשימוש במקום,
כמו גם על מזון ושתיה (מחיר עלות ככל הניתן).
כל חברי/ות צוות הסטודיו ובעלי/ות תפקידים בפרוייקט חייבים/ות להיות שותפים/ות בעלי/ות מניות.
'מניה' עולה _____ ש"ח.

 

'חברות' בסטודיו

החברים/ות נהנים/ות מעדיפות ולפעמים בלעדיות בהשתתפות בפעילויות ומהנחה קבועה של 10% מעלות ההשתתפות
והשימוש במקום, כמו גם על מזון ושתיה
.
'חברות' עולה _______ ש"ח.

 

אנו פועלים לגייס שותפויות נוספות ותרומותלטובת הקהילה, והכלל

זהו פרוייקט ב- 'לב פתוח' (  open source /  'קוד פתוח' )  ואנחנו כוונה ותפילה שהוא יוטמע, יופץ וישוכפל.
הזכויות על פרוייקטים שייתקיימו ויתהוו בסטודיו תהיינה שמורות ליוצריהם לפי רשיון ייחוס-שיתוף זהה גרסא 3.0
של קריאטיב קומונס (
Creative Commons ).
מעבר לכך, ואלא אם כן מצויין אחרת, הזכויות שמורות לארכינול על פי אותו רישיון ייחוס-שיתוף זהה.

 


תנאים כלליים

.          זכות ההצבעה של השותפים/ות הינה שווה ואינה תלויה במספר המניות שברשותם/ן.

.          בכל עת ניתן להחזיר את 'מנית הבעלות',
      כך שהמניה תמכר על ידינו לקונה הראשונ/ה הבא/ה ו-______ ש"ח יוחזרו אז לשותפ/ה העוזב/ת.
      המוכר/ת ישארו חבר/ת הסטודיו

.          גיוס של 7 שותפים/ות מזכה במניה אחת.

.          חברות בצוות הסטודיו מזכה במניה אחת.

.          ייזום הפרוייקט מזכה את ארכינול ב-3 מניות.

.          רווחים, אם יהיו לאחר סיום ופירוק הפופ-אפ ולאחר החזר התחייבויות והלוואות, יחולקו באישור האסיפה בין השותפים/ות.


* תנאים אלו מתפתחים ומתעדכנים על ידי השותפים/ות בפרוייקט

 

 

לפרטים נוספים ולהשתתפות

נא ליצור קשר עם מני רוזנברג במייל meni@archinool.org