כללי המשחק

                ×          נוכחות וכוונה

×          פתיחות ונראות

×          השתתפות, שותפות

×          שיתוף ידע ופעולה

×          עשייה משותפת

×          עשייה יוצאת מגדר הרגיל, באיך ובמה

×          לטובת הכלל +

×          בניה ירוקה

×          Fair Trade

×          Open Source – לב פתוח

×          Meritocracy – בעלות ע"פ קארמה = השתתפות ותרומה

 

** כללי המשחק הארכינולי מתפתחים ומתעצבים על ידי החברים והשותפים בארכינול.

 

ערכים ועקרונות פעולה

 

×          הכרה באיכות ובתרומת המשתתפים

×          כוונה משותפת מודעת ובהירה

×          אי ידיעה עדות וידיעה

×          אמון

×          סקרנות, שמחה ושובבות

×          שקיפות

×          פתיחות ..........ופגיעות

×          מרחב פתוח ובטוח לכל דבר

×          הקשבה והכלה

×          תקשורת כנה וטובה

×          איזון בין אגו לבין ההרמוניה המשותפת

×          שיתוף פעולה במקום שליטה

×          תרגול והתמדה


מתודולוגיות

 

×          Hosting

×          Authentic intuitive leadership

×          חקר מוקיר ( Appreciative Inquiry)

×          קפה ידע ( World Cafe )

×          מרחב פתוח ( Open Space Technology )

×          harvesting

×          graphic recording

×          Crowd Sourcing

×          Open Source

×          Collaborative  Place Making

×          גאומנסיה

×          חשיבה רוחבית ( latheral thinking )

×          דמיון מודרך

×          פיתוח ידיעה (insight)

×          פיתוח ידידות ( loving kindness )

×          הנכחה ( presencing )

 

 

קצוות למידה ( learning edges )

 

 

×          ידיעה מתי להגביר מעורבות ולהיות שם בתשוקה! או להוריד מעורבות כשזה הזמן

×          מוכנות להביע פגיעות

×          כיצד בהירות הנהגה רוקדת עם עשייה משותפת?

×          איזון בין קשיחות לגמישות בין יצירתיות והתהוות ומיקוד במבנה ומטרה

×          שמירה על גמישות ואחר-יות כשבמצב של הפרעה/אי נוחות אישית תוך שיתוף הפעולה

×          התמודדות עם חוסר הודאות שבמהות עבודה משותפת

×          להרשות לעצמך להיות דחוי וגם מקובל

×          איך ליצור מרחב פתוח של שיתוף פעולה בסביבה לא שיתופית?

×          עבודה משותפת לפני הידיעה של מה עושים

×          להרשות לעצמי לקחת מקום ולהיות נוכח

 

 

רשימות אלו מבוססות על חקירה משותפת שהתבצעה במסגרת סדנת עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים שהתקיימה במצפה רמון בדצמבר 2011 (עוד כאן)
צבירת מניות בארכינול בעד השתתפות ותרומה ( מריטוקרסי ? )

 

×          ייזום פרוייקט ליבה – 7 מניות

×          הנהגת פרוייקט ליבה – 3 מניות לשנה

×          ההשתתפות בצוותי פרויקטי ליבה נעשית בהתנדבות

×          תפקיד בארכינול – 3 מניות לשנה

×          ייזום פרויקט בשדה – 1 מניה

×          גיוס שותפים – מניה על כל שלושה שותפים

 

 

תגמול למייסד ולשותפים שתמכו עד כאן

 

×          מני - 13 מניות על ייסוד ארכינול 

×          מריה, שרה, ונסה - מניה אחת

×          גלעין ראשון – כרמית, רות, רון, ג'ניפר, דבי, יעל, אלון, חדוה, יצחק - מניה אחת

×          גלעין שני – רון, אלון, חדוה - מניה אחת

×          גלעין שלישי – חדוה ורון – מניה אחתהחזר השקעות כספיות עד כה

 

השקעה כספית של מני רוזנברג בהקמת ארכינול - 180,000 ש"ח, מוגדרת כהלוואת בעלים ללא ריבית. החזר בתשלומים שנתיים החל משנת 2015 - 10% מהרווח מדי שנה.

השקעה של LWI מוערכת ב- 8,000 יורו, 40,000 ש"ח, מוגדרת כהלוואת בעלים ללא ריבית.
החזר בתשלומים שנתיים, החל משנת 2015 - 5% מהרווח מדי שנה.** כללי המשחק הארכינולי מתפתחים ומתעצבים על ידי החברים והשותפים בארכינול.

Comments