מחזור ארכינול 1

כללי

עת להשתתפות ולשותפות בעשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים ומעצימים.

המחזור הוא דפוס הפעולה הכללי של ארכינול.

בכל מחזור נבוא יחדיו ונשתף פעולה כקהילה לטובת עשייה משותפת של מספר מקומות קהילתיים עוצמתיים (פרוייקטים).

את הפרוייקטים למחזור נבחר כקהילה מתוך אלו שיוצאו לנו על ידי קהילות וארגונים שרוצים לעשות את המקומות הקהילתיים העוצמתיים שלהם בדרך ארכינול.

הפרוייקטים יוצאו כמענה לקול קורא שלנו כקהילת ארכינול, שיצא בתחילת המחזור.

המחזור יכול להיות ממוקד נושא (מרכזים קהילתיים, בתי כנסת, מרכזי עתיד וכו'), מקום (תל אביב, כפר סבא, עמק חפר וכו') או פתוח (לכל פרויקט של מקום קהילתי).

ממחזור למחזור תגדל יכולתינו לקיים מספר גדל של פרויקטים..


לכל פרויקט במחזור נקיים סטודיו ארכינול שמלווה בתחרות תכנון פתוחה, בת שני שלבים.

הסטודיו יאפשר השתתפות ושותפות של מגוון המעגלים והקולות בקהילה ויטפח את העשייה המשותפת של הפרויקט כאלמט משמעותי בו.

הסטודיו יולך (hosted) בידי צוות של 2-3 מנחי ארכינול שיבחר על ידי קהילת המחזור. מנחה ארכינול יהיה מי שיוסמך לכך (לכעת, נגדיר זאת כמי שעבר סטודיו ארכינול הכולל סדנת עשייה משותפת של מקומות קהילתיים עוצמתיים).

הזוכים בתחרות התכנון שתתקיים בפרויקט יחתמו על חוזה התקשרות מול הלקוח (קהילה/ארגון) ויובילו את המשך התכנון ואת קבלת ההיתר לבנייה מול הרשויות ואח"כ לליווי התכנון המפורט והביצוע.


במהלך המחזור יתקיימו שני ארועי סופי שבוע ממוקדים בפרויקטים: הראשון לדיון, למידה ושאררט, והשני לתכנון מתקדם משותף לאחר בחירת הזוכים בתחרויות ולקראת ההגשות של הבקשות להיתר.

בסופו של המחזור תבחר קהילת ארכינול את הפרויקט הזוכה בו. 80% מכספי החסויות והתרומות שנגייס ונמשוך במהלך המחזור יוקדשו לקידום מימוש הפרויקט הזוכה.

בסוף מחזור יתקיים פורום- להצגה ותערוכה, לדיון וללמידה משותפת.


פעולה מחזורית ומתפתחת זו מייצרת אזור גדל וחיוני של למידה ועשייה - שמושך אליו יותר ויותר קהילות, ארגונים, פרויקטים, שותפים, ידע ומשאבים בשדה עשיית מקומות קהילתיים.

ממחזור למחזור נוכל לעשות יחדיו יותר מקומות קהילתיים עוצמתיים במקביל, ולהגדיל את השפעתנו המערכתית – ובכך נקדם את עשיית העולם מקום טוב יותר.

 

 

 

מתווה למהלך מחזור 1

הנושא: מקום קהילתי עוצמתי

מספר פרויקטים: 1 או 3

 

** הסימון להלן בקו תחתון ובסגול מסמן לינק עתידי למסמך מפורט


למתווה המפורט 

 

20/12/11                      קול קורא להשתתפות במחזור ארכינול 1.

           

קהילות וארגונים עם פרויקט של עשיית מקום קהילתי מוזמנים להרשם ללהשתתפות במחזור.

דמי השתתפות לפרויקט: 1300 ש"ח, שכוללים חצי יום מפגש עם הקהילה ועזרה בפתיחת עמוד פרוייקט.

                                    * מבנה עמוד פרויקט

             אנשים מוזמנים להצטרף לקהילת המחזור ולהשתתף בו.

דמי השתתפות במחזור כמשתתף: 180 ש"ח, הכוללים 55 ש"ח להצבעות.

 

10/1/12                          קול קורא לשופטים נציגי קהילת המחזור (עוד בפרק שיפוט).

 

6-7/2/12                       בחירת נציגי קהילת המחזור בצוותי השיפוט.

 

9/2/12                          דדליין להגשת פרויקטים להשתתפות במחזור

12-13/2/12                   בחירת 1-3 פרויקטים למחזור. 

20/2/12                        דדליין להגשת מועמדות לצוותי הנחיית הפרוייקטים במחזור.

23/2/12                        בחירת צוותי הנחיית הסטודיואים לפרוייקטים.

 

4/3/12                          תחילת סטודיו ארכינול לפרוייקטים, בהשתתפות חברי הקהילה, אנשי מקצוע ונציגי רשויות.

                                    * מבנה סטודיו ארכינול לפרויקט

 

3/4/12                          פתיחת תחרויות תכנון פתוחות לפרויקטים.

                                    לכל תחרות ייערך סט מסמכים מסודר.

                                    דמי השתתפות בתחרות: 260 ש"ח. מחיר מוזל 180 ש"ח.

 

17-18/5/12                   פורום סוף שבוע לדיון, למידה ותכנון (שאררט) לפרויקטי המחזור,
                                   בהשתתפות קהילת מתכננים, ארגונים, יועצים וכו'

                                    שאלות ותשובות, דיון, למידה ועבודה משותפת.

דמי השתתפות: 130 ש"ח. למשתתפים בתחרות ולחברי קהילת המחזור 80 ש"ח.

הענקת אות ארכינול למקומות קהילתיים עוצמתיים ומעצימים.

24/5/12                        פרסום סט מסמכים מעודכן ומחייב לכל תחרות.

 

20/6/12                        דד ליין להגשת הצעות לתחרויות

                                    * חומר נדרש להגשה לסיבוב 1 של התחרות

24-25/6/12                   סיכום סיבוב 1

                                   בחירת 8 פינליסטים לכל תחרות.

 

17/7/12                        דד ליין להגשות הצעות סופיות לתחרות על ידי הפיינליסטים.

                                    הגשות מקוונות + פוסטר מודפס.

                                    * חומר נדרש להגשה לסיבוב גמר של התחרות

 

19-21/7/12                   תערוכה של ההצעות הסופיות לתחרויות.

21/7/12                        ארוע גמר!

                                    הכרזת הזוכים בתחרויות

 

23-25/8/12                   סופ"ש תכנון מתקדם משותף לפרויקטי המחזור במקביל ובמקום אחד.

                                    קהילת המחזור מתכנסת לארוע עבודה משותפת בהובלת זוכי התחרויות ובהנחיית הוסטינג משובח
                                    ובמטרה לקדם את התכנון לסטים לבקשות היתר.

דמי השתתפות: 130 ש"ח. למשתתפים בתחרות ולחברי קהילת הפרוייקט 80 ש"ח.

 

10/9/12                        הגשות של בקשות להיתר.

 

3-10/10/12                   תערוכה ופורום

                                    +

                        בחירת והכרזת הפרויקט הזוכה במחזור!

הכרזת הסכום בקופה המוקצה לטובת הפרויקט הזוכה.

 

5/12/12                        פרסום דו"ח סיכום למחזור

 

 למתווה המפורט 


שיפוט

** שקלול ההצבעות ייקבע: שופטים, חברי הקהילות המשתתפות, שותפים בפרוייקט, משתתפים, מצביעים אחרים.

 

צוות השופטים למחזור - שיצביע על הפרויקטים למחזור, על מנחי הסטודיואים בפרויקטים, על שני הסבבים בתחרויות, ועל הפרויקט הזוכה במחזור - ייבחר לפני תחילת המחזור, ויכלול:

נציג הנהלת ארכינול, 2 X נציגי קהילת ארכינול, נציג שותפים למחזור (שהם גם התומכים ונותני החסויות הרציניים).

 

צוות השיפוט בכל תחרות במחזור יכלול בנוסף לצוות השיפוט של המחזור:

2 נציגים ללקוח ונציגות לרשות המקומית.

 

פרסים

לתחרויות:

פרס ראשון        18,000 ש"ח (ע"ח שכ"ט שירותי אדריכלות)
פרס שני            8,000 ש"ח
פרס שלישי        4,000 ש"ח

 

לפרויקט הזוכה במחזור:

80% מסך כל החסויות והתרומות, המוסדיות והפרטיות - שנאספו למחזור.

 

אחריות

ארכינול מסייעת לקהילות ולארגונים להוביל את עשייתם המשותפת של המקומות הקהילתיים העוצמתיים שלהם בתהליך מתקדם שיתופי ופתוח.

עקרונות: נגישות, שקיפות, משחק ושכר הוגנים, תקן איכות להשתתפות, שותפות ועשייה משותפת (ע"פ מדד ארכינול המתהווה), תקן בנייה ירוקה

 

ארכינול תהיה אחראית על:

ארגון, קיום וקידום המחזור.

ניהול והנחיית סטודיו לכל פרויקט במחזור.

ניהול תחרות תכנון פתוחה לכל פרויקט במחזור.

ארגון, קיום וקידום ארועי למידה ועשייה משותפות במחזור.

גיוס תמיכה ומשאבים שיוקדשו למימוש הפרויקט הזוכה במחזור.

ליווי הקהילה והפרויקט למשך כל חיי הפרויקט.

תמיכה בזוכים וליווי המשך תכנון ומימוש הפרוייקט בלב פתוח (open source).

 

הלקוח יהיה אחראי על:

השתתפות ומחוייבות של גרעין חברי הקהילה לעקרונות הנ"ל.

תשלום שכ"ט שירותי אדריכלות ע"פ המקובל (שכר הוגן) לזוכים בתחרות בעבור המשך התכנון וליווי הפרויקט.

תשלום שכ"ט יועצים ע"פ המקובל (שכר הוגן).

 

 


 

Comments