מתווה מפורט למהלך המחזור

** הסימון להלן בקו תחתון ובסגול מסמן לינק עתידי למסמך מפורט

 

 

22/11/11                      קול קורא להשתתפות במחזור ארכינול 1.

           

קהילות וארגונים עם פרויקט לעשיית מקום קהילתי מוזמנים להרשם להשתתפות במחזור.

דמי השתתפות לפרויקט: 1300 ש"ח, הכוללים מפגש של חצי יום עם הקהילה ועזרה בפתיחת עמוד פרוייקט.

                                    מבנה עמוד פרויקט

 

אנשים מוזמנים להצטרף לקהילת המחזור ולהשתתף בו.

דמי השתתפות במחזור כמשתתף: 180 ש"ח, הכוללים 55 ש"ח להצבעות.

* מבנה עמוד מועמדות

 

20/12/11                      קול קורא לשופטים נציגי קהילת המחזור (עוד בפרק שיפוט).

 

5/2/12                          דדליין להגשת מועמדות לחבר השופטים של המחזור.

6-7/2/12                       הצבעות של:נציגי הנהלת ארכינול, נציג השותפים וקהילת המחזור, באמצעות אתר ארכינול.

לכל מצביע יש 55 ש"ח/נקודות לחלק בין המועמדים.

** שקלול ההצבעות ייקבע

בחירת נציגי קהילת המחזור בצוותי השיפוט.

 

9/2/12                          דדליין להגשת פרויקטים להשתתפות במחזור

12-13/2/12                   הצבעות של: צוות שופטים נבחר וקהילת המחזור, באמצעות אתר ארכינול.

לכל מצביע יש 55 ש"ח/נקודות לחלק בין הפרויקטים.

** שקלול ההצבעות ייקבע: 
            שופטים, חברי הקהילות המשתתפות, שותפים בפרוייקט, משתתפים, מצביעים אחרים.

בחירת 1-3 פרויקטים למחזור.

 

20/2/12                        דדליין להגשת מועמדות לצוותי הנחיית הפרוייקטים במחזור.

23/2/12                        הצבעות של: צוות שופטים נבחר,הקהילות המשתתפות וקהילת המחזור, באמצעות אתר ארכינול.

לכל מצביע יש 55 ש"ח/נקודות לחלק בין המועמדים.

** שקלול ההצבעות ייקבע:
             שופטים, חברי הקהילות המשתתפות, שותפים בפרוייקט, משתתפים, מצביעים אחרים.

בחירת צוותי הנחיית הסטודיואים עבור הפרוייקטים (סטודיו לכל פרויקט)

 

4/3/12                          תחילת סטודיו ארכינול לפרוייקטים בהשתתפות חברי הקהילה, אנשי מקצוע ונציגי רשויות.

                                    מבנה סטודיו ארכינול לפרויקט

 

3/4/12                          פתיחת תחרויות תכנון פתוחות לפרויקטים.

                                    עבור כל תחרות ייערך סט מסמכים מסודר.

                                    דמי השתתפות בתחרות: 260 ש"ח. מחיר מוזל 180 ש"ח.

 

17-18/5/12                   פורום סוף שבוע לדיון, למידה ותכנון (שאררט) לפרויקטים של המחזור, בהשתתפות קהילת מתכננים, ארגונים, יועצים וכו'

                                    שאלות ותשובות, דיון, למידה ועבודה משותפת.

דמי השתתפות: 130 ש"ח. למשתתפים בתחרות ולחברי קהילת המחזור 80 ש"ח.

הענקת אות ארכינול למקומות קהילתיים עוצמתיים ומעצימים.

24/5/12                         פרסום סט מסמכים מעודכן ומחייב לכל תחרות.

 

20/6/12                        דד ליין להגשת הצעות לתחרויות

                                    חומר נדרש להגשה לסיבוב 1 של התחרות

22-25/6/12                   הצגה של ההצעות לסיבוב 1 בתחרויות באתר המחזור.

24-25/6/12                   סיכום סיבוב 1

                                    הצבעות של: צוות שופטים נבחר וקהילת המחזור, באמצעות אתר ארכינול.

לכל מצביע יש 55 ש"ח/נקודות לתחרות לחלק בין ההצעות אליה.

** שקלול ההצבעות ייקבע:
            שופטים, חברי הקהילות המשתתפות, שותפים בפרוייקט, משתתפים, מצביעים אחרים.

בחירת 8 פינליסטים לכל תחרות.

 

17/7/12                        דד ליין להגשות הצעות סופיות לתחרות על ידי הפיינליסטים.

                                    הגשות מקוונות + פוסטר מודפס.

                                    * חומר נדרש להגשה לסיבוב גמר של התחרות

 

19-21/7/12                   תערוכה של ההצעות הסופיות לתחרויות.

                                   הצבעות של:צוות שופטים נבחר, הקהילות המשתתפות וקהילת המחזור (באופן מינורי)

                                   באמצעות אתר ארכינול.

לכל מצביע יש 55 ש"ח/נקודות לתחרות לחלק בין ההצעות אליה.

** שקלול ההצבעות ייקבע:
             שופטים, חברי הקהילות המשתתפות, שותפים בפרוייקט, משתתפים, מצביעים אחרים.

21/7/12                        ארוע גמר!

                                    הכרזת הזוכים בתחרויות

 

23-25/8/12                   סופ"ש משותף של תכנון מתקדם עבור כל הפרויקטים של המחזור ,במקביל ובמקום אחד.

                                    קהילת המחזור מתכנסת לארוע עבודה משותפת בהובלת זוכי התחרויות ובהנחיית הוסטינג משובח
                                    ובמטרה לקדם את התכנון לקראת הכנת בקשות היתר (גרמושקות).

דמי השתתפות: 130 ש"ח. למשתתפים בתחרות ולחברי קהילת הפרוייקט 80 ש"ח.

 

10/9/12                        הגשת בקשות להיתר (גרמושקות)

 

3-10/10/12                   תערוכה ופורום

                                    +

                        בחירת הפרויקט הזוכה במחזור.

הצבעות של: צוות שופטים נבחר וקהילת המחזור, באמצעות אתר ארכינול.

לכל מצביע יש 55 ש"ח/נקודות לתחרות לחלק בין ההצעות אליה.

** שקלול ההצבעות ייקבע: 
            שופטים, חברי הקהילות המשתתפות, שותפים בפרוייקט, משתתפים, מצביעים אחרים.

הכרזת הפרויקט הזוכה במחזור!

הכרזה על הסכום שהצטבר בקופה המוקצה לטובת הפרויקט הזוכה.

 

5/12/12                        פרסום דו"ח סיכום למחזור

 

 

Comments